Fysiotherapie en de Coronacrisis

Fysiotherapie en de Coronacrisis

Het Corona-virus houdt ons allemaal in de greep. Helaas; het is niet anders.

Ook wij hebben daarom onze praktijk moeten sluiten.

Helaas is door deze situatie het afscheid van onze collega Melanie de Graaf in het water gevallen. Wij proberen hiervoor een passende oplossing te vinden. Dat heeft zij wel verdiend gezien de manier waarop zij met u en ons is omgegaan.

Inmiddels is Yves Laboyrie ons team komen versterken. Een enthousiaste, creatieve en doortastende collega waarmee we lang samen hopen te werken.

Wij hebben onze praktijk gesloten in uw belang, het belang van ons personeel en van onszelf.

Op basis van de informatie van het RIVM en het KNGF was / is het niet langer verantwoord mensen face tot face te behandelen. De stille besmetting (besmetting door personen welke nog niet ziek zijn maar wel het virus bij zich dragen) is een reëel gevaar voor ons allemaal.

Echter; wij zitten niet bij de pakken neer. Wij van praktijk voor fysiotherapie “de Meenthof” laten u niet in de steek. Wij blijven ons inzetten U te ondersteunen bij uw gezondheidsproblematiek welke binnen ons vakgebied valt.

Hoe gaan wij te werk?

Via een telefonisch consult inventariseren wij uw klachten en geven op basis daarvan informatie en oefeningen. Van deze oefeningen sturen wij u per e-mail video’s Indien u geen e-mail heeft, sturen wij u de informatie per post.

Na toezending nemen wij weer contact met u op om uw eventuele vragen te beantwoorden en de oefeningen met u door te nemen.

Mocht u daarna alsnog vragen hebben, blijven wij telefonisch bereikbaar om U te ondersteunen.

Dit alles geldt voor zowel mensen welke bij ons in behandeling zijn alsook voor nieuwe patiënten

Onze telefoonnummers staan op onze website www.fysiotherapiedemeenthof.nl

Als u onze website bezoekt komen de nummers direct in beeld.