Lage rugpijn!!!! Wat nu?

Lage rugpijn!!!! Wat nu?

Lage rugpijn is een veel voorkomend symptoom. Het komt voor in alle landen en in alle leeftijdsgroepen. Tachtig procent van alle mensen heeft in zijn haar leven wel een keer rugpijn gehad of krijgt dit. Het is daarmee een normaal verschijnsel. (Je zou haast kunnen zeggen dat het niet normaal is als je nooit rugpijn hebt gehad of krijgt) Lage rugpijn is over de hele wereld de grootste oorzaak van beperkingen (een beperking is geen pijn, maar iets niet kunnen) Helaas neemt het probleem in grootte toe. Deze toename komt mede door veroudering en bevolkingsgroei.

Bij lage rugpijn is er zelden een specifieke oorzaak te vinden in vorm van breuken, infecties, etc. Niet dat deze niet kunnen bestaan maar zij vormen slechts een klein deel van alle lage rugpijn. De meeste behandelingen waren tot nu toe wel op een aanname van een specifieke oorzaak gebaseerd.

De meeste mensen met aspecifieke lage rugpijn (zonder aantoonbare oorzaak) herstellen snel en zonder hulp; recidieven (het weer krijgen van lage rugpijn) zijn echter gemeengoed en in een klein gedeelte van de lage rugpijn wordt het chronisch of vaak recidiverend.

De fysiotherapeut screent in eerste instantie of er sprake is van aspecifieke dan wel specifieke lage rugpijn. Is er sprake van aspecifieke lage rugpijn dan zal hij u doorsturen naar de huisarts voor eventueel verder onderzoek. Is er sprake van aspecifieke lag rugpijn dan begeleidt hij u naar een normaal herstel en helpt u (op basis van de nieuwste inzichten) bij uitblijven van een normaal herstel en bij (dreigende) chroniciteit.

Het begeleiden bestaat eruit dat de fysiotherapeut goed in kan schatten WAT GAAT ER FOUT?! U kent vast wel mensen in uw omgeving die letterlijk krom staan door de intensieve pijn. Dit is een normaal aanpassingspatroon van het lichaam (wel vervelend, maar normaal) Tegen deze mensen te zeggen u moet recht op staan is hun extra pijnigen (we moeten niet slimmer willen zijn dan het lichaam zelf).

Na inschatting van wat er fout is gegaan wordt er door de fysiotherapeut in samenspraak met u een individueel plan van aanpak opgesteld, waardoor u weet wat u kan verwachten Voor deze problematiek kunt u goed terecht bij een manueel therapeut.

Een Manueel Therapeut is een gespecialiseerd fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Door het samenvoegen van wetenschap en ervaringen uit de praktijk heeft de manuele therapie een grote stap voorwaarts kunnen maken. Een Master Manueel Therapeut (MMT) heeft extra kennis opgedaan op het gebied van (wetenschappelijke) diagnostische en therapeutische vaardigheden bij klachten van het bewegingsapparaat (spieren en gewichten). De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Wat betreft onze verbijzonderingen (specialisaties) Master Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie en Claudicatiotherapeut voldoen wij aan de normen om te worden vermeld in de betreffende kwaliteitsregisters. Verder zijn wij geschoold en gecertificeerd in fysiotherapie bij Diabetes Mellitus en COPD. Door wetgeving zijn titels niet meer beschermd en kan iedereen zich manueel- en of bekkenfysiotherapeut noemen (dit geldt ook voor de verbijzonderingen psychosomatische fysiotherapie, sportfysiotherapie kinderfysiotherapie en geriatrische fysiotherapie). Helaas zijn er collega’s die deze verbijzonderingen claimen zonder daarvoor een gekwalificeerde opleiding te hebben gevolgd Wij adviseren u dan ook nadrukkelijk gebruik te maken van de kwaliteitsregisters van verbijzonderde fysiotherapeuten, zodat u verzekerd bent van kwalitatief goede hulp. U kunt daarvoor terecht op: ( https://www.defysiotherapeut.com/zoek-fysiotherapeut/ )

Met belangstelling zien we uw vragen over een volgend te publiceren onderwerp tegemoet

Ook voor de volgende keer gaan wij weer op zoek naar het onderwerp waar de meeste vraag naar is. Heeft u een vraag schroom niet contact met ons op te nemen, dus als u ook vragen over bepaalde aandoeningen, blessures, training en of oefeningen etc. heeft? Vul deze in op onderstaand formulier. Wij zullen het meest voorkomende onderwerp volgende keer in onze rubriek behandelen.